۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

موتورسیکلت برقی در ایران؟امروزصبح که داشتم روزنامه رو ورق میزدم با کمال تعجب چشمم افتاد به آگهی پیش فروش یک موتورسیکلت برقی. توی دلم گفتم مگر اینکه بحران آلودگی هوا یه سیخونکی به صنعت خودروسازی موتورسیکلت سازی ما بزنه تا به تکنولوژیهای پاک رو بیاریم وگرنه همچنان می‌بایست تکنولوژیهای از دور خارج شده کشورهای دیگه رو وارد می‌کردیم. بهر حال به شرکت جهانرو باید تبریک گفت که پیشرو تولید موتورسیکلتهای پاک شد. ممنون جهانرو.